Karita Toivanen Ruokaviesti -hankkeen tiedottajaksi

MTK Häme ry:n Ruokaviesti -hankkeen tiedottajaksi on nimitetty 1.4.2019 alkaen matkailu- ja palveluliiketoiminnan asiantuntija, Restonomi (yamk) Karita Toivanen.

Toivasella on pitkä kokemus palveluliiketoiminnan, asiakaskokemuksen ja seudullisen matkailun kehittämistehtävistä sekä tapahtumatuotannosta ja matkailupalveluiden myyntityöstä lähinnä B2B asiakkaille. Viime vuodet hän on vastannut vahvasti kansainvälistyvän Petäys Lakeland Resortin myynnistä ja markkinoinnista.

  • Pidän uuden oppimisesta ja nyt minulla on loistava mahdollisuus päästä tutustumaan suomalaiseen ruokaan ja ennen kaikkea sen tuottajiin. Haluan olla mukana luomassa vahvaa hämäläistä ruokatarinaa ja sen brändiä. Uskon, että laajat verkostoni sekä hyvät yhteistyötaitoni auttavat minua eteenpäin tässä työssä.

Ruokaviestin tehtävänä on edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä sekä yhteistä tekemistä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi alueen ruokajärjestelmä ja hämäläinen ruokakulttuuri kiinnostavalla ja uudella tavalla. Tässä yhteistyöllä yli maakuntarajojen on vahva rooli.

Lisätiedot: MTK Häme ry:n ohjelmapäällikkö Päivi Rönni, puh. 040 563 4074 ja Karita  Toivanen 040 723 8801

Ruokaviesti -hanke on osa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelmaa, joka on strateginen kehittämishanke, ja jonka tarkoituksena on parantaa hämäläisen maa- ja elintarviketalouden yritysten kilpailukykyä vastuullisesti. Ohjelmaa toteuttaa MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus eri kehittämishankkeiden kautta.