Droonien hyödyt peltoviljelyssä -webinaari

Aika: 10.3.2021 klo 13:30-15:00
Paikka: http://bit.ly/luomuwebinaarit

Lentosuunnitelmasta lannoitussuunnitelmaan?
Luvassa vaihe vaiheelta rakennettu käytännön esimerkki siitä, miten droonilla kuvattujen aineistojen avulla rakennetaan lohkokohtainen lannoitussuunnitelma.

Nähdäänkö pintaa syvemmälle?
Droonit tuottavat tietoa maaperästä ja pellon vesitaloudesta.
Mitä droonikuvat kertovat salaojista, painanteista tai vesien virtaussuunnista?

Asiantuntijoina Tage Stam, ProAgria Etelä-Suomi ja Timo Teinilä

Hämeen ammattikorkeakoulu.
Tervetuloa!
Luomussa vara parempi

http://bit.ly/luomuhame

Lisätietoja:
Outi Vahtila
Puh. +358500121261
outi.vahtila@hamk.fi