Yhteystiedot

Täältä löydät Kanta- ja Päijät-Hämeen ruoka-alan kehittämishankkeet ja niiden toimijat.

Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti

Hankkeen tehtävänä on edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä sekä yhteistä tekemistä monipuolisen tiedotuksen sekä erilaisien tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Hankkeessa tehdään näkyväksi alueen ruokajärjestelmä, ja luodaan edellytyksiä ruokamaakuntaimagon vahvistumiselle sekä ruokamatkailun kasvulle. Hanke on osa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelmaa, joka on strateginen kehittämishanke ja jota toteuttaa MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus eri kehittämishankkeiden kautta. Hankkeen kotisivut ovat www.kasvuahameessa.fi

 

PÄIVI RÖNNI, toiminnanjohtaja

MTK Häme ry

+358 40 5634074
paivi.ronni@mtk.fi

MTK Hämeen toiminnanjohtajana toimiva Päivi on ruokamarkkinoihin perehtynyt agronomi (MMM), joka on juuriltaan täysverinen hämäläinen.

Erilaisten verkostojen johtamisesta kannuksensa hankkinut Päivi osaa kuunnella, keskustella ja innostaa.

Työkokemusta on kertynyt monipuolisista kehittämistehtävistä maatalouden, lähiruuan ja luomun parista. Vapaa-ajallaan Päivi keittää, kokkaa ja liikkuu luonnossa.

OUTI KYÖSTILÄ, hankekoordinaattori
MTK Häme ry

+358 400450018
outi.kyostila@mtk.fi

Hankekoordinaattorina toimiva Outi on vahvan maatalousyrittäjä-taustan omaava hämäläistynyt satakuntalainen Orimattilasta

Outilla on talouspuolen koulutus ja hankekoordinaattorin työn lisäksi hän toimii yrittäjänä Kyöstilän luomutilalla puolisonsa kanssa. Tilalla lypsetään luomumaitoa, sekä myydään luomunaudanlihaa omassa tilapuodissa. Monipuolista osaamista löytyy myös sisällöntuottamisesta sosiaaliseen mediaan.

Maaseudun elinvoimaisuus ja lähiruoka on lähellä tämän valokuvaavan ja vanhaa taloa remontoivan hankekoordinaattorin sydäntä.

 

 

Elinvoimainen Maatila Elina II

Hankkeen tavoitteena on kehittää johtamisosaamista sekä maatilakokonaisuuden hallintaa ympäristövaikutuksineen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksien alueilla. Tutustu Elinvoimainen maatilatalous II hankkeeseen täällä. 

 

 

Terhi Mäkilä
ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 709 2478

terhi.makila@proagria.fi

Jenni Kivinen
ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 516 7501

jenni.kivinen@proagria.fi

Kestävä RuokaHäme

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida kanta- ja päijäthämäläisiä ruokasektorin toimijoita kestävään ruokatuotantoon ja erityisesti siitä viestimiseen. Hanke lisää Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten tietoisuutta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteista, tuottaa uutta osaamista sekä auttaa verkostojen löytämisessä ja tarvittavien kehittämistoimenpiteiden käynnistämisessä. Tutustu Kestävä RuokaHäme -hankkeeseen täältä.

Sanna Lento
Hämeen ammattikorkeakoulu

+358 40 509 6443

sanna.lento@hamk.fi

Tuula Repo
Pro Agria Etelä-Suomi

+358 40 588 0958
tuula.repo@proagria.fi

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen Vopu

Hankkeessa parannetaan Etelä-Suomen avomaapuutarhatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Hankkeen toiminta suuntautuu avomaan puutarhaviljelyosaamisen kehittämisen lisäksi jatkojalostus-, tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen. Tutustu Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – Vopu -hankkeeseen täällä. 

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.8.2018

Marja Kallela

ProAgria Etelä-Suomi

+358 40 513 3118

marja.kallela@proagria.fi

Luomussa vara parempi

Hankkeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä, lisätä yhteistyötä, osaamista ja kokeilukulttuuria koko ruokajärjestelmässä sekä parantaa olemassa olevien digisovellusten ja -tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä. Tutustu Luomussa vara parempi -hankkeeseen täällä.

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2021

Outi Vahtila
Hämeen ammattikorkeakoulu

+358 500 121 261

outi.vahtila@hamk.fi

Sakari Raiskio
Luonnonvarakeskus

+358 29 532 6454

sakari.raiskio@luke.fi

Kaija Hinkkanen
ProAgria Etelä-Suomi

+358 20 747 3037

kaija.hinkkanen@proagria.fi

Heli Jurkkola
Koulutuskeskus Salpaus

+358 44 708 0975

heli.jurkkola@salpaus.fi

Hukka-hanke

Hankkeen tavoitteena on parantaa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelyn kannattavuutta ja luoda toimiva tuotantoketju sekä tähdätä valkuaisomavaraisuuden kohentamiseen kaikkia osapuolia edesauttavin menetelmin. Tutustu Hukka-hankkeeseen täällä.

HANKE ON PÄÄTTYMÄSSÄ

HANKKEEN LOPPUSEMINAARI TO 10.3.2022

Heikki Jalli
Luonnonvarakeskus

+358 20 747 3037

heikki.jalli@luke.fi

Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Hankkeen tavoitteena on löytää käytännönläheisiä ratkaisuja lähiruuan saatavuuden parantamiseen keskittyen erityisesti lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja arvoketjun yhteistyöhön. Toimijoiden yhteistyöllä haetaan ratkaisuja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hankkeessa esitetään ratkaisumalleja lähiruokatuottajan ja vähittäiskaupan tilaustoimitusprosesseihin sekä havainnollistetaan tulevaisuuden ruokakuluttajien tarpeita. Tutustu hankkeeseen täällä.

Sanna Lento
Hämeen ammattikorkeakoulu

+358 40 509 6443

Sanna.Lento@hamk.fi


Lue lisää täältä:

Muut ruokasektorin hankkeet ja toimenpiteet

Muuta: 

Rekisteriseloste_Kasvua Hämeessä_uutiskirje