Erikoiskasveista ratkaisuja ilmastotalkoisiin ja ruokamurrokseen

Tervetuloa FutureCrops-hankkeen loppuwebinaariin

FutureCrops – tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi -hanke päättyy. Olemme viiden vuoden aikana jakaneet erikoiskasvitietoa ja nostaneet alaa kartalle viiden ELY-keskuksen alueella. Hanke on lisännyt tietoisuutta uusista raaka-aineista ja pyrkinyt kasvattamaan niiden kysyntää. Olemme tukeneen kasvinviljelyn monipuolistamista ja pienyrittäjien liiketoimintaa. Ilolla olemme havainneet myös sen, miten innostus erikoiskasveista tehtyyn ruokaan on kasvanut vuosien aikana. Toivomme, että erikoiskasvituotannon kehittyminen hankealueella vie myös koko suomalaista ruokajärjestelmää piirun verran kestävämpään suuntaan.

FutureCrops-hankkeen loppuwebinaarissa kootaan yhteen hankeaikana tehtyä työtä. Kerromme, minkälainen voimavara erikoiskasvit ovat ruuan tuotannon, hiilensidonnan ja monimuotoisuuden edistämisessä. Nämä tavoitteet on kirjattu myös EU:n Pellolta pöytään -strategiassa. Tuomme esille alueiden välisiä eroja ja madollisuudet ruokamatkailussa. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan jalostaa edelleen osana kansallista Ruokatutkimusstrategiaa.

Koronapandemian takia emme valitettavasti pääse kokoontumaan kasvotusten ja nauttimaan erikoiskasveista valmistetuista antimista. Toivotamme teidän tervetulleeksi Teams-webinaariin!
Aika: tiistai 20.4. klo 10 – 15
Ilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 18.4. tämän linkin kautta.

Ennakkoon ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen webinaaria.

Ohjelma

FutureCrops – ilmastokestävyyttä ja ruokaa, pj Harri Huhta
10:00 Avaus, Sirpa Thessler, Luke
10:15 FutureCrops – erikoiskasveista hyötyä ilmastotalkoisiin, Marjo Keskitalo, Luke
10:30 Tulevaisuuden kasvivalinnat viljelijäkyselyssä, Kirsi Raiskio, Luke
10:45 FutureCrops: Koepellolta pöytään, Filmin tuottaja Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
11:00 Keittiömme erikoisuudet ajan saatossa, Sami Louekari, Sarka
11:15 Alueellinen makumatka erikoiskasvien kanssa, Suvi Malin, MKN
11:30 Erikoiskasvipohjaisten tuotteiden tarjonta, Eila Järvenpää, Luke
TAUKO 11.45- 12.15
 

Yrittäjyys ja ruokamurros, pj Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

12:15 Suomen elintarviketutkimuksen strategia, Johanna Vilkki, Luke
12:30 Kavalkadi maakuntien yritysten erikoiskasvien jatkojalostuksesta
14:00 Paneeli erikoiskasvien mahdollisuuksista ilmastonmuutokseen ja ruokamurrokseen vastaamiseksi
Paneelissa mukana mm. Birgitta Vainio-Mattila, MMM sekä Aki Wahlman, Foody Allen
15:00 Loppusanat ja tilaisuuden päättäminen

 

Lisätietoja:
Marjo Keskitalo
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
puh: puh: 029 532 6237
sähköposti: marjo.keskitalo@luke.fi