Kotieläintuet 2022

MTK-Varsinais-Suomen Menestyvä maatilayritys -hanke järjestää kotieläintuki-infot teams-yhteydellä

Keskiviikkona 26.1. klo 10-14.15 Sika- ja siipikarjatalouden tuet
Torstaina 27.1. klo 9.30-15.00 Nauta-, lammas- ja vuohitalouden tuet
Ruotsinkielinen tukiklinikka 27.1. tilaisuuden päätteeksi

Ilmoittautuminen kaksi päivää ennen tilaisuutta. Ilmoittautuneille lähetetään linkki päivää ennen tilaisuutta.
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksatusta haetaan 2.2.2022 mennessä sitoumuskaudelle 1.1.-31.12.2022. Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, eläintenhyvinvointikorvauksen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvauksen sekä sika- ja siipikarjatalouden tukea varten tulee tehdä ilmoitus eläinmäärästä (siat ja siipikarja, hevoset ja ponit) 2.2.2022 mennessä.

Ke 26.1.2022 Sika- ja siipikarjatilojen kotieläintuet
Ilmoittautuminen täällä

10.00 Tervetuloa, käytännön järjestelyt
10.05 Eläinten hyvinvointikorvaus sioille
10.50 Aluehallintoviraston tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta (sikatilat)
11.25 Ajankohtaista luomu-kotieläintuotannosta, nitraattiasetuksesta, kotieläintilojen rehuvalvonnasta, LHK
korotuksesta ja sipi-tuesta (yhteiset asiat)
12.00 Tauko
12.30 Ohjelmakauden muutosten vaikutuksia kotieläintiloilla (2023 ->)
12.45 AVI:n tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta (siipikarjatilat)
13.25 Eläinten hyvinvointikorvaus siipikarjalle
14.15 Tilaisuus päättyy

To 27.1.2022 Nauta-, lammas- ja vuohitilojen kotieläintuet
Ilmoittautuminen täällä
Huom: Ruotsinkielinen tukiklinikka 27.1. tilaisuuden päätteeksi.

9.30 Tervetuloa, käytännön järjestelyt
9.35 Eläinpalkkiot ja eläinten hyvinvointikorvaus naudoille
11.00 AVI:n tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta (nautatilat)
11.30 Tauko
11.50 Ajankohtaista luomu-kotieläintuotannosta, nitraattiasetuksesta, kotieläintilojen rehuvalvonnasta, LHK korotuksesta ja alkuperäisroduista, laiduntajia perinnebiotoopeille (yhteiset asiat)
12.40 Ohjelmakauden muutosten vaikutuksia kotieläintiloilla (2023 ->)
12.55 AVI:n tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta (lammas- ja vuohitilat)
13.25 Tauko
13.35 Eläinpalkkiot ja eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille
14.50 Ruotsinkielinen tukiklinikka- mahdollisuus keskustella ruotsiksi tukiasioista
Tilaisuus päättyy

Tilaisuuksien kouluttajat:
Varsinais-Suomen ELY-keskus: Henna Ekman, Kati Raunio, Sanna Lempiäinen, Tero Vuorenpää (nitraatti), Eila Strang (luomu), Hanna-Leena Järvinen (Apr, to) ja Leena Aarikka (laidunnuksesta, to). Muita asiantuntijoita paikalla: luomusta Teija Nielsen ja Kitty Enberg, APR:stä Elisa Nurmio sekä eläintuista Beda Öhman. Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Anni Heikkonen ja Heli Haukioja MTK: Juha Lappalainen