Kutsu ekosysteemityöpajaan

Tervetuloa ensimmäiseen DIVA työpajaan!

Tämän työpajan tarkoitus on tuoda Kanta-Hämeen elintarvikeyrittäjät yhteen miettimään, miten tehdä yhteistyötä vihreän siirtymän edistämiseksi niin keskenään kuin muiden toimijoiden kanssa. Siirtymä kestävämpään tulevaisuuteen ei tapahdu tyhjiössä, vaan siihen tarvitaan yhteistä näkemystä ja jokaisen toimijan panosta.  Jokainen yritys kuuluu verkostoihin ja näistä eri alojen verkostoihin kuulumisesta kokonaiskuvan luominen eli ekosysteemikartoitus on hyvä edellytys yhteiskehittämiseen ja yhteisen vision luomiselle sekä hyvää pohjatyöskentelyä yritysten kehitysprojekteille.

Fokuksena tulee olemaan yrityksissä syntyvä sivuvirta ja sen hyödyntämismahdollisuudet eri verkostojen kautta.  Tervetuloa tutustumaan myös HAMK Design Factoryyn!

Työpajasta tarkemmin:

Ekosysteemipajassa luodaan kuva siitä, mihin verkostoihin yritykset kuuluvat, miten yritykset hyödyntävät verkostoja ja miten luodaan yhdessä uusia verkostoja – konkreettisena tuotoksena Kanta-Hämeen elintarvikealan yritysten yhteinen ekosysteemikartta sekä visio. Näiden pohjalta on hyvä jatkaa keväällä 2022 yhdessä uusien sivuvirtaratkaisujen ideointia!

Työpaja järjestetään tiistaina 18.1.2022 klo 9–12 HAMK Design Factory-tiloissa (E-rakennus, Visakaarre 4, Hämeenlinna). Tarkemmat ajo-ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse! Ekosysteemipajan jälkeen mennään yhdessä lounaalle. Aamukahvia on tarjoilla koko työpaja ajan. Huom! Kanta-Hämeen pahentuneen koronatilanteen ansioista voi olla, että työpaja järjestetään kokonaan verkossa hyödyntämällä Teams-alustaa sekä Miroa pajatyöskentelyyn. Siitä tullaan tiedottamaan tarkemmin lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

Ilmoittautumiset tämän lomakkeen kautta 11.1.2022 mennessä!

Lisätietoja ekosysteemipajasta ja yleisesti DIVA – Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla – REACT-EU hankkeesta antaa projektipäällikkö Kristiina Paju (kristiina.paju@lhkk.fi). Hanke toteutetaan osana Euroopan Unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, rahoittajana toimii Hämeen ELY-Keskus. Osallistuminen on maksutonta, työpajaan osallistuminen luetaan de minimis tueksi (á 1000 €).

Tervetuloa ideoimaan kanssamme, miten sivuvirroista ja meidän yhteisistä verkostoistamme voisi saada lisää potkua liiketoimintaan!

DIVA-hankkeen tiimi