Luken Biopajan avajaiset

Luken Biopajassa Jokioisilla kiertotaloudesta taotaan hyötyjä – tule tutustumaan!

Aika: ma 10.6. klo 11.30–15.30
Paikka: Jokioinen, Planta, Tietotie 4 (kartalla)

Kiertotalous on merkittävä liiketoimintamahdollisuus, jolla vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia. Tervetuloa Biopajan avajaisiin Luke Jokioisiin tutustumaan, kuinka erilaisia biomassoja voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti uusiutuvan energian, kierrätyslannoitteiden ja biopohjaisten arvotuotteiden valmistamiseen.

Biopajan avulla voidaan optimoida prosessiketjuja eri raaka-aineille ja niiden seoksille moninaisia lopputuotteita varten. Luken osaamisella varmistetaan teknisesti toimivat, taloudellisesti kannattavat sekä ympäristöystävälliset ratkaisut monenlaisiin kohteisiin.

Monipuolisia Biopajan laitteistoja voivat hyödyntää sekä yritykset että tutkimuskumppanit.

OHJELMA

11.30 Salaattilounas

12.30 Biopaja vahvistaa yritysyhteistyötä kiertotalouden ratkaisuissa, pääjohtaja Johanna Buchert
Hyvää ei haaskata – biomassa kannattaa hyödyntää kokonaan, erikoistutkija Sari Luostarinen
Biokaasulaitos on biomassojen jalostuksen solmukohta, erikoistutkija Saija Rasi
Ei savua ilman tulta – pyrolyysistä biohiiltä, erikoistutkija Kimmo Rasa

14.00 Tutustuminen Biopajaan ja demopisteisiin kahvin lomassa

15.30 Tilaisuus päättyy

Biopajan avajaisten demopisteissä vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Kuinka orgaanisista biomassoista tuotetaan biokaasua, jonka metaani voidaan hyödyntää uusiutuvana energiana esimerkiksi liikenteessä?
Miten mitataan erilaisten biomassojen suurin mahdollinen metaanintuotto, jonka avulla voidaan arvioida biokaasulaitoksen metaanin- ja siten energiantuottoa?
Miten erilaiset syötteet tai syöteseokset soveltuvat biokaasutuotantoon tietyillä operointitavoilla?
Kuinka panostoiminen, esimerkiksi kuivan lannan ja kasvibiomassojen mädättämiseen soveltuva kuivamädätysprosessi tai jatkuvatoiminen märkämädätys toimivat?
Kuinka ravinteet otetaan talteen ja väkevöityjä kierrätyslannoitteita valmistetaan?
Mitä tarkoittaa hidas pyrolyysi, ja miten siitä syntyvää biohiiltä hyödynnetään?

Ilmoittaudu tapahtumaan 5.6 mennessä tästä linkistä.

TERVETULOA!

Lisätietoja:

erikoistutkija Sari Luostarinen, Luke, puh. 029 532 6346, sari.luostarinen@luke.fi