Ruokamatkailu ja tuotteistaminen verkkovalmennus ja työpajat

Yhdessä tekoja! Ruoka elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua!

Matkailija syö ja juo useita kertoja päivässä. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa. Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Ruoan takia valitaan myös matkakohteita. Suomen matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.

Tlaisuuden järjestää Hungry for Finland (H4F) yhteistyössä Visit Hämeen kanssa.
Hungry for Finland (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Lisätietoja http://www.hungryforfinland.fi/

Ohjelma ja sisältö:

Ruokamatkailu ja tuotteistaminen, työpaja 1
Perjantaina 2.10. klo 9.00-12.00
9.00      Mitä on ruokamatkailu, ruokamatkailun trendit ja ruokamatkailun asiakkaat
9.45      Tauko
10.00    Suomen uusi ruokamatkailustrategia 2020-2028
10.45    Tauko
11.00    Ruokamatkailun tarinallistamisesta

Ruokamatkailu ja tuotteistaminen, työpaja 2
Perjantaina 6.11. klo 9.00-12.00
9.00     Ruokamatkailun tuotesuositukset (laadittu yhteistyössä Visit Finlandin kanssa)
9.30     Ruokamatkailun reitit ja tuotteet Hämeessä -workshop virtuaalisesti-tavoitteena rakentaa potentiaalisia reittejä ja yhdistelmätuotteita, löytää mahdollisuuksia yhteistyöhön
11.00    Tauko
11.15    Työpajan purku

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

 

Lisätietoja tilaisuudesta sekä Hungry for Finland –tuotteistamishankkeesta

Kristiina Havas
projektipäällikkö
Hungry for Finland – ruokamatkailun tuotteistamishanke
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
0500 688 332
kristiina.havas@haaga-helia.fi