Toimiva, tuottava peltomaa

Onko peltosi viljelyvarma myös tulevaisuudessa?

Toimiva, hyvärakenteinen peltomaa on avaintekijänä tavoiteltaessa parempaa satoa tai esimerkiksi kestävyyttä voimakkaiden kuivuus- ja sadejaksojen aikana. Tule kuulemaan käytännön vinkit keinoista, joilla maan kasvukuntoa voidaan parantaa sekä kokemuksia kunnostustoimien tuottamista hyödyistä! Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille maatalousyrittäjille.

Tilaisuuden järjestää Pirkanmaan ELY-keskus, Elina ll-hanke (ProAgria) ja MTK Pirkanmaa.
Tapahtuman ajankohta: 29.01.2020 11:30 – 16:00
Lähiosoite: Lempäälän Manttaalitalo, Manttaalitie 1
Postinumero ja -toimipaikka: 37500 Lempäälä
Hinta: maksuton

Ohjelma
11.30 Lounas/kahvit
12.00 Tilaisuuden avaus – Jaakko Ahola, MTK Pirkanmaa

12.10 Muokkauksen vaikutus maan rakenteeseen – Janne Heikkinen, Vilkku plus -hanke
Erilaisilla muokkausmenetelmillä voidaan parantaa maan rakennetta mekaanisesti. Jotta lopputulos on hyvä, täytyy ensin tunnistaa pellon kasvukuntoa rajoittavat tekijät. Pellon pintaa syvempi tarkastelu kertoo mahdollisista rakenneongelmista ja sopivat menetelmät maan rakenteen parantamiseksi on helpompi valita.

13.00 Pellon vesitalouden hallinta; käytännön toimet – Janne Pulkka, Etelä-Suomen salaojakeskus
Esitelmä pitää sisällään asiaa valtaojien kunnostamisesta sekä peltojen salaojittamisesta. Vesitalouden hallinnalla luodaan perusedellytykset peltomaan hyvälle kasvukunnolle.

13.50 Kahvit

14.15 Hiiliviljelyn käytäntöjä maan kasvukunnon edistämiseksi – Tuomas Mattila, tutkija (SYKE) ja maanviljelija (Kilpiän tila)
Maaperän hiilivaraston kasvattaminen on tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Samaan aikaan hiiliviljelymenetelmillä on suoraa hyötyä maan kasvukunnolle (kasvipeite, juuristo, maaperän rakenne, mikrobiaktiivisuus). Esityksessä käydään läpi käytäntöjä ja kokemuksia 108 Carbon Action tilalta.

15.15 Käytännön kokemuksia maan kasvukunnon parantamisesta – Philipp Mayer, Mantereen tila
Mitä on opittu ja saatu aikaan Mantereen tilalla viidessä vuodessa, kun keskiössä on ollut maan kasvukunnon parantaminen? Kyntöauroista kevennettyyn muokkaukseen, ylilaidunnuksesta kokonaisvaltaiseen laidunsuunnitteluun.

15.45 Keskustelua
16.00 Tilaisuus päättyy

Tiedustelut: marja.kosme(at)ely-keskus.fi
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.1.2020!