Tullaan tutuiksi-ruokasektorin sidosryhmätapaaminen

Tullaan tutuiksi – ruokasektorin sidosryhmätapaaminen

Tiistaina 10.5.2022 klo 13-16

Villa Elina, Marttilantie 107, 16540 Mertie, Kärkölä

Tilaisuuden tarkoituksena on tuoda Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokasektorin toimijoita yhteen ja samalla luoda paikkaa avoimelle innovoinnille ja monialaisille näkökulmille. Tilaisuuden teemana on työmme yritysten menestyksen tukena muuttuvassa maailmassa. Paneudumme erityisesti uusien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen ja sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen. 

Hämeen strategioissa ruokasektori on tunnistettu merkittäväksi kehittämisen painopisteeksi alueellamme. Hämeen ruokastrategian visiona on kehittyvä, kestävä, kannattava ja kansainvälistyvä Hämeen ruokasektori vuonna 2030.  

Vuosi 2030 on lähempänä kuin luulemmekaan. Kaikkien panosta tarvitaan hämäläisen ruokatuotannon turvaamiseksi. Mitä me voimme tehdä sen eteen? 

 

Ohjelma

klo 13-13.30

Tervetuloa! Sanna Lento, projektipäällikkö, Kestävä RuokaHäme, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Kasvua Hämeessä yhteistyö ja Hämeen ruokastrategia, Päivi Rönni, toiminnanjohtaja, MTK Häme ry ja Kanta- ja Päijät-Hämeen Ruokaviestihanke 

Yhteistyön merkitys ruokasektorin kehittämisessä, Timo Kukkonen, kehittämispäällikkö, Hämeen ELY-keskus 

Osallistava ja ennakoiva toiminta alueiden kehittämisessä, Ilpo Pölönen, projektipäällikkö, PoliRural-hanke (Future oriented collaborative policy development for rural areas and people), Hämeen ammattikorkeakoulu 

 

Klo 13.30 – 15.15

Ohjeistus yhteiskehittelyn työpajaan, Sanna Lento 

Yhteiskehittelyn työpajat ryhmissä + kahvit lomassa 

 

Klo 15.15-15.30

Loppukeskustelu miten tästä eteenpäin?

 

Klo 15.30-16

Vapaata keskustelua, tapaamisia tms.

Ilmoittaudu 3.5. mennessä tästä

Osallistujalista jaetaan etukäteen, jotta voit sopia kimppakyytejä tai tapaamisia tilaisuudessa kasvokkain. Ilmoittautumislomakkeella kysytään myös halukkuuttasi Kestävä RuokaHäme Teams-ryhmään. Täällä voit tarkemmin kertoa esim. hankkeestasi ja välittää tietoa muille. 

Järjestäjät: Ruokaviesti -hanke, Kestävä RuokaHäme -hanke, PoliRural -hanke

Yhteyshenkilöt: 

Sanna Lento, sanna.lento@hamk.fi puh. 0405096443

Veera Ollikkala, veera.ollikkala@mtk.fi puh 0400540018

PoliRural hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 avustussopimuksen nro 818496 mukaisesti.”