HUKKA -hankkeen uusi vuosi

Hukka-hankkeessa suunnittelemme jo tulevan kesän testauksia ja etsimme sopivia peltoja niiden toteuttamiseen. Harkinnassa on kylvöjä eri muokkauspohjiin, kylvötiheyksien vertailua, siemenkäsittelyjä, ehkäpä seosviljelyäkin. Kysyntää on eri puolilla hankealuetta sijaitsevista tiloista, joilla mielellään jo viljellään palkokasveja. Myös eri maalajit kiinnostavat tietyissä vertailuissa.

Jos haluat osallistua testaukseen omalla pellollasi, ota yhteyttä ja kysy tilanteesta hankkeen vetäjä Heikki Jallilta puh. 050 3164 967 tai heikki.jalli@luke.fi

Tulevia tapahtumia:

Vierailu Hankkija Oy:n Rehutehtaalle Turkuun 13.2. klo 10–12.
Esitysten jälkeen nautimme Hankkijan tarjoaman lounaan. Tarjoilun vuoksi Ilmoittautuminen 6.2. mennessä. Ohjelma ja ilmoittautuminen.

Suunnittelemme yhteistilaisuutta muiden Suomessa käynnissä olevien palkokasviaiheisten hankkeiden kanssa. Tilaisuus järjestetään maaliskuussa, tarkka aika ja paikka varmistuvat seuraavassa uutiskirjeessä.

Viljelijämatka Ruotsiin, mahdollisesti heinäkuun alussa vietämme 2–3 päivää valkuaiskasvien merkeissä Tukholman ympäristössä. Neuvottelut ovat käynnissä tutustumiskohteiden kanssa.

Muuta:
Palkokasvien viljelyn ja käytön eduiksi on todettu mm. kotimaisuus ja valkuaisomavaraisuus, terveellisyys ja myönteiset vaikutukset peltoon, ympäristöön ja ilmastoon. Palkokasvien käytön lisäämistä sekä elintarvikkeena että rehuna tavoitellaan parhaillaan useissa hankkeissa, joten tuotantoa on tarpeen lisätä vastaamaan kysyntään. Hankkeen toinen vuosi onkin lähtenyt liikkeelle eri palkokasvihankkeiden välisen yhteistyön virittelyssä.

o VILLE toimii tiedotus- ja yhteistyöverkostona maatalouden varautumisessa ilmastonmuutokseen.
o Leg4Life selvittää palkokasvien käytön merkitystä terveyteen, talouteen ja ympäristöön.
o ScenoProt on pitkään etsinyt uusia valkuaiskasveja, mm. lupiini, turvaamaan lähiruuan saatavuus ja niiden ympäristöhyötyjen vuoksi.
o Ground for Growth toimii Suomessa yhteytenä EU:n laajuiseen Legumes Translated –hankeeseen, joka tarjoaa verkoston palkokasvien viljelyyn liittyvän tiedon ja osaamisen jakamiseen.

Seuraa HUKKA-hanketta Facebookissa www.facebook.com/HUKKAhanke/

HUKKA-terveisin,
Marja Kujala
Tutkija, Luonnonvarakeskus (Luke)
Peltokasvien tuotanto
p. 050 408 2895 marja.kujala@luke.fi