Kehittyvä, kestävä, kannattava ja kansainvälistyvä Hämeen ruokasektori

Hämeessä on vuodesta 2007 lähtien toteutettu yhdessä elintarvikeketjun toimijoiden kanssa maa- ja elintarviketalouden kehittämisohjelmaa, joka on tunnettu nimellä Kasvua Hämeessä. Se on koostunut yhteisesti asetetuista tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista, jotka on laadittu yleensä ohjelmakauden mittaisiksi ja joita on toteutettu erilaisilla maaseutuohjelmarahoitteisilla koulutus- ja kehittämishankkeilla.  Keskeisinä toimijoina ovat olleet MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Luonnonvarakeskus. Mukana ovat alusta asti olleet myös meijerit, Päijät-Hämeen viljaklusterin yritykset sekä lihateollisuus.

Kasvua Hämeessä -kehittämistoiminnassa päättynyt ohjelmakausi on jo toinen peräkkäinen seitsemänvuotiskausi. Nyt ollaan jälleen uuden ohjelmakauden kynnyksellä. Seuraava Hämeen ruokastrategia tähtää vuoteen 2030 ja sen tarkoituksena on luoda suuntaviivoja siihen, millaiseksi alaa tulisi kehittää Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Strategiatyö käynnistettiin vuoden 2020 puolella järjestämällä molemmissa maakunnissa ruokasektorin tulevaisuutta luotaavat seminaarit. Kanta-Hämeen webinaarissa paneuduttiin maakunnalliseen ruokajärjestelmän murrokseen reiluuden, uusien roolien ja erikoistumisen näkökulmasta. Päijät-Hämeen seminaarissa painopiste oli ilmastonmuutoksessa ja EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa. Alkuvuodesta elintarvikesektorin kehittäjät kokoontuivat erilaisissa kokoonpanoissa työpajoihin, joissa tulevia haasteita ja kehittämistarpeita koottiin yhteen. Samanaikaisesti Hämeen ELY-keskus työsti alueellista maaseutusuunnitelmaa, jonka yhtenä teemana oli ruokasektori.

Näistä aineksista syntyi uusi Hämeen ruokastrategia. Näkökulma on laajentunut aikaisemmin vahvasta alkutuotantopainotuksesta enemmän koko ruokasektoriin. Kunnianhimoa on haluttu lisätä. Ohjelman rahoitukseen toivotaan myös monipuolisuutta. Koska ruokasektorilla on alueellamme iso aluetaloudellinen merkitys, on tärkeää, että työ jatkuu kaikkien toimijoiden yhteistyöllä samaan maaliin.

Nyt on sovittu, että strategiatoteutuksen koordinointityötä lähtevät vetämään Hämeen Ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Lehtori Susanna Peltonen, HAMK, puh. 040 3522651
Kehitysinsinööri Jarkko Nikulin, LAB, puh. 050 3411 678

Hämeen ruokastrategia 2030_final

Päivi Rönni
toiminnanjohtaja, MTK Häme ry

Kasvua Hämeessä -ohjelmapäällikkö vuosina 2007-2020

paivi.ronni@mtk.fi
twitter @prnni