#luomuhäme -onnistunutta yhteistyötä!

Luomussa vara parempi -hankkeen päätöswebinaari järjestetään torstaina 9.12.2021 klo 10-14. Webinaarissa kerrotaan hankkeen tuloksista ja pohditaan hämäläisen luomun kehitysnäkymiä ruokajärjestelmässä. Luomussa vara parempi –hanke oli kolmivuotinen EU:n Maaseuturahaston rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen ohjelma. Etäosallistuminen Zoom http://bit.ly/luomuwebinaarit

 

Hankkeen tavoitteena oli edistää luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Hankkeessa etsittiin keinoja luomuosaamisen lisäämiseen koko ruokajärjestelmässä, tuottajalta ruokapöytään. Hankkeessa laadittiin Hämäläisen luomun tiekartta vuoteen 2030. eJulkaisuna tuotettua kirjaa on ladattu lukuisia kertoja. Tiekartta perustui tuotantotietoihin sekä jatkojalostajille ja ammattikeittiöille tehtyyn kyselyyn. EU:n tavoitteena on, että maatalousmaasta on 25 % luonnonmukaisessa viljelyssä vuoteen 2030 mennessä. Tähän tavoitteeseen Hämeessä on vielä paljon matkaa, vaikkakin alueella maidon, lihan ja viljan tuottajia ja jalostajia löytyykin.  Erityisesti tuotantoa kaivataan luomukasviksiin ja -marjoihin.

 

Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila siirtyi luomuun hankkeen aikana. Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan nettisivuille www.mustialanluomutila.fi on kerätty vuosittaiset lohkokohtaiset viljely- ja satotiedot. Kasvukauden etenemistä on dokumentoitu valokuvin ja videoin. Mustialan navetan muuttamisesta luomunavetaksi tehtiin video, jota on katsottu yli 1200 kertaa.  Hankevuosina  2019-2021 Mustialan pelloilla on ollut lukuisia viljojen ja nurmien koeruutuja ja -kaistoja. Käytännön kokeiluja on tehty mm. laiduntamiseen, siemenseoksiin, lannoitukseen ja rikkakasveihin liittyen. Opetukseen ja neuvontaan soveltuvia videoita tuotettiin mm. luomuviljelyn taloudesta, maan rakenteen aistinvaraisesta arvioinnista, luomutilan varastokirjanpidosta, lajikekokeista ja digitaalisuuden avusta viljelyksessä.

 

Hankkeen aikana kehitettiin luomutuotteiden toimitusketjuja ja jalostusprosessia. Ammattikeittiöille laadittiin 20 luomureseptiä ja ruokalistoja. Reseptit löytyvät esimerkiksi jauheliha-härkäpapupihvistä ja luomuhärkäpapupikkuleivästä. Videossa “Mustialan luomutilan härkäpavun tie pellolta pöytään” kertoo härkäpavun tuotantoketjusta.

 

Hankkeessa rakennettiin toimiva koulutuksen, neuvonnan ja tutkimuksen yhteistyömalli.  Kolmikantayhteistyössä tuotetut tutkimustulokset ja uudet toimintamallit siirtyvät kaikkien osapuolten osaamiseksi ja on helposti siirrettävissä neuvonnan kautta viljelijöille ja opettajien ja opetusmaatilan kautta opiskelijoille. Hankkeen kautta opiskelijat pääsivätkin mukaan käytännön koetomintaan. Maatilan koetoiminnata vahvisti merkittävästi Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan ja alan yritysten yhteistyötä. Hankkeessa järjestettiin vuosittain kaikille avoin pellonpiennarpäivä. Päivässä esiteltiin koekenttiä, tutkimustuloksia ja havaintoja.

 

Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 14 webinaaria, joissa esiteltiin kasvukauden ja koekenttätoiminnan tuloksia. Hankkeessa kirjoitettiin runsaasti artikkeleita. Teemoina oli muun muassa  maatilan johtaminen, maan kasvukunto, lietelannan ja kierrätyslannoitteiden yhteiskäyttö, digitalisuus, lajike- ja lannoitekokeilut, maatiaisviljat ja  luomusiementuotanto.

 

Hankkeen kokemukset osoittavat, että luomun koetoimintaa tulisi jatkaa. Tietoa tarvitaan muun muassa siitä, miten eri lajikkeet menestyvät luomuviljelyssä. Havaintojen ja kokeilujen toteuttaminen maatilalla ovat tärkeitä jatkuvan kehittämisen edistämiseksi.

 

Annika Michelson annika.michelson@hamk.fi puh.  +358505745385, projektipäällikkö

Luomussa vara parempi –hanke http://bit.ly/luomuhame