#Hämeruoka – Ruokaa, jolla on tarina -kampanja

Hämäläinen ruuantuottaja, tule mukaan tekemään hämäläisen ruoan tarinaa.

#Hämeruoka – Ruokaa, jolla on tarina -kampanjan tavoitteena on nostaa hämäläistä ruokaa ja sen tekijöitä esiin lyhyin tarinoin, kuvin ja videoin. Kampanjassa tuodaan esiin hämäläisen ruokatarjonnan monipuolisuutta ja vahvistetaan maakuntaidentiteettiä sekä houkuttelevuutta. Mistä hämäläinen ruoka tunnetaan tai haluamme että se olla tunnettu. Ilmoittaudu mukaan nyt!

Luomua, ilmastoasioita, johtamista ja ruokajuttuja

Vuosi 2019 on jo hyvän matkaa käynnissä ja vauhdilla ovat käynnistyneet myös Kasvua Hämeessä -verkoston uudet hankkeet hämäläisen ruokaketjun kehittämiseksi.
MTK Häme on saanut rahoituksen Hämeen ELY-keskukselta viestintähankkeelle, joka jatkaa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -ohjelman toteuttamista vuoden 2021 loppuun saakka. Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti 2030 -hankkeessa painopiste on vahvasti tiedotuksessa.