Luomua, ilmastoasioita, johtamista ja ruokajuttuja

Vuosi 2019 on jo hyvän matkaa käynnissä ja vauhdilla ovat käynnistyneet myös Kasvua Hämeessä -verkoston uudet hankkeet hämäläisen ruokaketjun kehittämiseksi.

MTK Häme on saanut rahoituksen Hämeen ELY-keskukselta viestintähankkeelle, joka jatkaa Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -ohjelman toteuttamista vuoden 2021 loppuun saakka. Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti 2030 -hankkeessa painopiste on vahvasti tiedotuksessa. Hanke viestii Hämeen ruokatuotannosta erityisesti tuomalla esiin ruokaketjussa tehtävää nykyistä ja tulevaa työtä ilmaston, ympäristön, ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin eteen. Näkökulma on vastuullisuudessa ja aluetaloudessa. Tavoitteena on rakentaa ruokatuotannolle tarinoita, joiden kautta maatalous ja koko ruokaketju tulisi läheisemmäksi ja paremmin tunnetuksi alueen väestön ja päättäjien keskuudessa. Maatilojen avoimien ovien tapahtumat saavat jatkoa ja tarkoitus on järjestää myös muita suoraan kuluttajille ja päättäjille suunnattuja tilaisuuksia. Hanke valmistaa maatalousyrittäjiä myös EU:n uuteen ohjelmakauteen järjestämällä infotilaisuuksia ja työpajoja tulevasta maatalouspolitiikan uudistuksesta. Myös nykyisen ohjelmakauden tukipolitiikkaa koskevat infot järjestetään hankkeen toimesta tuttuun tapaan keväisin yhdessä maaseutuhallinnon sekä MTK-yhdistysten kanssa.

ProAgria Etelä-Suomi jatkaa Elinvoimainen maatilatalous II (Elina II) -hanketta, jossa parannetaan maatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta erityisesti pienryhmävalmennusten kautta. Hankkeessa on uutena painopisteenä ympäristö ja johtaminen. Hanke jatkuu niinikään vuoden 2021 loppuun saakka ja sitä toteutetaan nyt samanaikaisesti Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla.

Hämeen Ammattikorkeakoulu toteuttaa Luomussa vara parempi -hanketta, jossa osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Suomi ja Koulutuskeskus Salpaus. Hankkeessa on kolme työpakettia, joista ensimmäisessä kerätään tietoa, kokeillaan, havainnoidaan ja analysoidaan Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan luomutuotantoon siirtymistä yhdessä tutkimuksen ja neuvonnan kanssa. Toisessa työpaketissa kehitetään neuvonnallisia toimintamalleja ja viedään niitä käytäntöön hämäläisille luomutiloille. Kolmas työpaketti keskittyy luomuruuan lisäämiseen ammattikeittiöissä ja sen toteuttamisesta päävastuu on Koulutuskeskus Salpauksella. Hankkeen aikana rakennetaan myös hämäläisen luomun tiekartta.

Tiedokas- sekä Voimaa puutarhatalouteen-hankkeet jatkuvat vielä kevään 2019.