Askelmerkkejä hämäläisen ruokasektorin kehittämiselle

Mikä globaalissa, suomalaisessa ja hämäläisessä ruokajärjestelmässä muuttuu ja miten siihen pitäisi reagoida seuraavan 10 ja 20 vuoden aikana? Mitä maatalouden pitäisi tuottaa vuonna 2030? Ja vielä: mitä muutoksia tapahtuu tulevien seitsemän vuoden aikana, kun toteutamme seuraavan EU:n rahoituskauden maatalous- ja maaseutupolitiikkaa? Ennakoida pitäisi, mutta maailma ympärillämme muuttuu yhä vaikeammin ennustettavaksi.

Ilmastotekoja hämäläisen ruuantuotannon tuella

Suomalaiset haluavat ilmastotoimia. Molemmissa hämäläismaakunnissa on nyt käynnissä ilmastotyö. Ruoka on osa kokonaisuutta. Mitä jos Kanta- ja Päijät-Hämeessä julistauduttaisiin hiilineutraaliksi maidon ja lihan kulutus puolittamalla? Pystyykö hämäläinen ruokajärjestelmä vastaamaan isoihin ruokavaliomuutoksiin? Ei pysty, ainakaan heti, vaikka maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa panostetaan nyt paljon hiiliviljelyyn, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen. Yhteistyöllä tässäkin päästään tuloksiin.