Luomussa vara parempi -hanke käynnistyi

17.4.2019 pidettiin Luomussa vara parempi –hankkeen aloitusseminaari. Hanke on vuosina 2019-2021 toteutettava kehittämishanke, jota koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu. Muita hankkeen toteuttajia ovat Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Suomi sekä koulutuskeskus Salpaus. Hankkeen tavoitteena on lisätä hämäläisen luomun tuotantoa ja käyttöä sekä kehittää digitaalisuuden hyödyntämistä koko ruokajärjestelmässä. Seminaari kokosi Mustialaan runsaasti luomusta kiinnostuneita.

Tilaisuuden aluksi koulutuspäällikkö Jukka Korhonen kertoi Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan luomuun siirtymisen taustoista ja nykytilasta sekä tulevan kesän suunnitelmista. Meneillään on luomuun siirtymisen toinen vuosi ja vuonna 2020 tilan tuotteet ovat luomutuotteita. Luomussa vara parempi –hanke toteuttaa ammattikorkeakoulun työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Hankkeessa tehdyt kokeilut ja pienimuotoiset kokeet pystytään integroimaan tilan tuotantotoimintaan ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Tilaisuuden pääpuhujana oli valtakunnallisesti toimivan ProLuomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila. Hän kertoi luomun näkymistä ja kasvupotentiaalista. Luomuelintarvikkeiden myynti lisääntyi vuonna 2018 yhdeksän 9 %. Markkinaosuus tällä hetkellä on 2,4 %. Lastenruuat ja kasviöljyt ovat merkittävimmät tuotteet. Markkinaosuus on 20 %. Luomukuluttajabarometrin 2017 mukaan kuluttajat ostaisivat luomua enemmän, jos ne olisivat edullisimpia sekä jos luomutuottajat saavat oikeudenmukaisen hinnan. Eniten luomutarjontaa on kananmunissa.

Hankkeen projektipäällikkö Outi Vahtila HAMKista kertoi, että hankkeen tavoitteeksi on asetettu luomutuotannon määrän ja luomuruuankäytön kasvu Hämeessä, yhteistyön ja osaamisen lisääminen sekä kokeilukulttuurin vahvistaminen koko ruokajärjestelmässä. Hankkeen avulla pyritään luomutuotannon menetelmien kehittämiseen, sato-ja tuotostason nostoon, tuotteiden laadun ja taloudellisen tehokkuuden parantamiseen sekä toimintatapojen muokkaamiseen ilmastoystävällisemmäksi. Lisäksi tavoitteena on digisovellusten ja tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen.

Hankkeen osatoteuttavat toivat oman tulokulmansa hankkeeseen. ProAgrian asiantuntijat Leena Kukkula ja Kaija Hinkkanen kertoivat luomuneuvonnasta ja pienryhmätoiminnan mahdollisuuksista osaamisen kehittämisessä. Tutkijat Sakari Raiskio ja Kaisa Kuoppala Luonnonvarakeskukselta kertoivat tutkimuksen roolista sekä kesän laji- ja lajikekokeista sekä laidunnuskokeiluista. Salpauksen hankevastaava Heli Jurkkola kertoi, että kuluttajia lähestytään muun muassa tapahtumien muodossa. Tavoitteena erityisesti luomulihan toimitusketjun kehittäminen ja ammattikeittiöiden luomutuotteiden saatavuuden parantaminen.

Vauhtia Hämäläisen luomun tiekartan rakentamiseen haettiin ruokajärjestelmän eri näkökulmista. Paikalla oli tuottajien, jatkojalostajien, teollisuuden ja kaupan edustajia. Työpajassa pohdittiin “Miten tuplataan hämäläinen luomu”? Asiaa lähestyttiin tavoitteen toteuttamisen esteiden ja mahdollisuuksien sekä keinojen avulla. Työskentelyssä syntyi runsaasti erilaisia ehdotuksia. Seminaarissa perustettiin hämäläisen luomun verkosto. Verkosto on avoin, jonne voi liittyä kuka tahansa luomutuotannosta kiinnostunut.

Lisätietoja löytyy hankkeen sivulta http://bit.ly/luomuhame.