Mikä maatiaiskana – kanakuulutus etsii uusia alkuperäisrotujen säilyttäjiä
Asikkala

Suomalaisilla maatiaiskanoilla on ollut oma säilytysohjelma vuodesta 1998. Säilytysohjelman tavoitteena on monimuotoisuuden vaaliminen ja maatiaiskanakantojen rotupuhtauden ylläpito. Luonnonvarakeskus eli LUKE huolehtii vuosittain täydennettävästä tietokannasta, jonne kootaan tiedot kanankasvattajista, sekä kasvattajien kanojen ulkomuotoon, muna- ja poikastuotantoon liittyvät ominaisuudet.

Maatiaiskanakantojen säilyttäjiä koskee säilytysohjelman velvollisuudet, joiden noudattamista muun muassa asikkalalainen Ada Heinonen pitää tärkeänä kanakantojen säilyvyyden ja tulevaisuuden kannalta. Vuonna 2015 Ada vaihtoi alhonkannan maatiaisten säilyttämisestä hämeenkannan maatiaisiin. Adan mukaan hämeenkanta on alhonkantaa harvinaisempi, hiukan kookkaampi ja omaa maltillisemman hautomisvietin. Ada pitää hämeenkannan maatiaisten uteliaisuudesta ja vahvasta alkukantaisesta luonteesta.

Keskimäärin Adan kanalassa parven koko on noin 25 aikuista lintua, josta kukkoja on viidestä kahdeksaan. Nykyinen parvi on haudottu keväällä ja syksyllä 2021 oman poistetun parven munista sekä toiselta säilyttäjältä hankituista siitosmunista. Välimatkat lintujen tai siitosmunien hankkimiseen voi olla hyvin pitkiä, sillä hämeenkannan säilyttäjiä on tällä hetkellä vain kymmenen tilaa/henkilöä. Eläinten lisääminen siitosmunista haudottamalla vähentää lois- ja tautipainetta, jonka vuoksi Ada ei lisää parvea ostoeläimillä.

Parvessa saattaa olla isäkukkoja ja niiden tyttäriä. Runsaan kukkomäärän avulla pyritään pitämään geenipooli monipuolisena ja vähentämään sisäsiitosta. Ada kerää haudottaessaan muutamalta päivältä kaikki haudotuskelpoiset munat, jotta haudotuserän linnuilla olisi mahdollisimman laaja geeniperimä. Muiden säilyttäjien kanssa yhteistyö mm. siitosmunia vaihtamalla, voi auttaa geeniperimän säilymisessä elinvoimaisena ja laajana. Hämeenkannan maatiaiskanoilla ei ole ollut merkkejä sisäsiittoisuudesta.

Syksyn saapuessa Adan kanalassa valon määrä vähenee. Kanoille tulee sulkasato ja ne pitävät talven aikana noin neljän kuukauden munintatauon. Tällöin kanoilla on käytössään vain ikkunasta sisään tuleva luonnonvalo. Tämä talvi on kuitenkin Adan kanalassa poikkeus, uudet keväällä kuoriutuneet kanat eivät ekana talvena taukoile, vaan nuoruuttaa ja lisävalon avulla munivat läpi talven. Maatiaiskana on herkästi tuotantokanaa rauhallisempi munija, pitää todennäköisemmin talvella munintatauon ja tahtoo hautoa. Sillä on siis alkukantaisemmat vaistot selviytymiseen ja poikasten hoitamiseen.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Maatiaiskanojen säilyttäjille on olemassa monenlaista toimintaa riippuen säilyttäjän kiinnostuksesta ja ajasta. Luonnonvarakeskus tarjoaa maatiaiskanojen säilyttäjille mm. webinaareja, koulutuksia ja kesäseminaareja. Ruokavirastolla on tarjolla siipikarjan terveydenseurantapaketti, jota hyödyntämällä voi selvittää oman parven tarttuvien tautien tilanteen. Monet kanaharrastajat tutkituttavat parven myös salmonellan osalta, vaikka eivät varsinaiseen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluisikaan. Salmonellavalvontaohjelmaan puolestaan pitää kuulua, mikäli tilalta luovutetaan kananmunia elintarvikkeeksi. Erilaisten tautien testaamisista tulee kuitenkin melko paljon kustannuksia. Mikäli valvonnan kustannuksia saataisiin harrastajalle/pientuottajalle pienennettyä, uskoo Ada, että esimerkiksi salmonellavalvontaohjelmaan liittymisen kynnys olisi matalampi.

Maatiaiskanojen säilytysohjelman sääntöjä on uudistettu vuosien mittaan, joka on karsinut jonkin verran säilyttäjiä. Maatiaiskanojen säilyttäjillä ei saa olla pitopaikassa muita kanoja ja parvessa tulisi suosituksen mukaan olla keskimäärin vähintään kymmenen yksilöä. Säilyttäjien halu säilyttää historiallisestikin tärkeä ja ainutlaatuinen maatiaiskana on kantava voima, jonka ansiosta suomalainen maatiaiskana säilyy ja pysyy elinvoimaisena.

Adan sanoin kanan pitää saada hautoa, jos se haluaa, sillä se on sille luontaista.

 

Lisää tietoa maatiaiskanoista löydät täältä: Luke Maatiaiskana (mtt.fi)

Säilytysohjelman uudistetut säännöt löydät täältä: https://maatiaiskanat.luke.fi/Maatiaiskana/

Kuvat: Ada Heinonen