LuomuHäme – Visio 2030 – Hämäläisen luomun tiekartta

Luomun osuuden kasvattaminen on EU:n ja Suomen maatalouspolitiikan strateginen tavoite ja sitä varten on laadittu sekä kansallisia että alueellisia kehittämissuunnitelmia.

Hämeessä luomutuotannon nykytilaa ja tarvittavia kehittämistoimia on selvitetty Euroopan Unionin maaseudun kehittämisrahaston rahoittamassa Luomussa vara parempi -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Hanke toteutetaan tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan yhteistyönä. Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Suomi ja Koulutuskeskus Salpaus.

Hankkeessa on rakennettu LuomuHäme – Visio 2030 – hämäläisen luomun tiekartta. Tiekartassa on esitelty hämäläisen luomun tuotantoa, jatkojalostusta ja luomun käyttöä ammattikeittiöissä.

Hämäläisen luomun tiekartta on suunnitelma luomun kehittämiseksi Hämeessä. Suunnitelma rakennettiin vuosien 2019 ja 2020 aikana. Nykytilan selvitys perustuu hämäläisen luomun tuotantotilastoihin sekä luomun jatkojalostajien ja julkisten ammattikeittiöiden edustajien haastatteluihin. Suunnitelmaa työstettiin työpajoissa eri toimijaryhmien kanssa. Selvitykset nostivat esiin luomun käytön esteitä ja pellolta pöytään -ketjun heikkoja lenkkejä tuoteryhmittäin.

LuomuHäme Visio 2030 tiekartta julkistettiin 11.11.2020, tilaisuuden webinaaritallenne on katsottavissa täällä.

Tiekartasta on tehty e-julkaisu, joka on ladattavissa Theseuksesta ja luettavissa e-kirjana Issuussa.