Jalostavat elintarvikeyritykset lukuina Hämeessä

Aitoja makuja -yritystilastoon on koottu tuoreimmat tiedot Suomen ruokasektorista

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke ja maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät kokosivat vuonna 2020 yhteistyössä maakunnittaisen Aitoja makuja -yritystilaston. Uuden tilaston mukaan Suomessa on 2 893 jalostavaa elintarvikeyritystä, joista 388 jalostaa myös luomua. Yritystilastot esittelevät jalostavat elintarvikeyritykset kokoluokittain ja toimialoittain. Tämä yritystilasto laskee mukaan jalostavat yritykset, joiden liikevaihto on vähintään 10.000 euroa.

Suomen elintarvikeyritysten lukumäärä on pysynyt suunnilleen samana, kun lukuja verrataan edelliseen tilastoon vuodelta 2017. Tänä vuonna kerättiin myös ensimmäisen kerran tietoa luomua jalostavista yrityksistä, eli sellaisista yrityksistä, joiden kaikki tuotteet ovat luomua tai luomutuotteet ovat osa yrityksen toimintaa. Tilastoon kuuluvien jalostavien elintarvikeyritysten toiminta on liikevaihdoltaan vähintään 10 000 euroa vuodessa.

– Elintarvikealalla merkittävässä roolissa ovat pienet elintarvikeyritykset, jotka työllistävät alle kymmenen henkilöä. Tähän ryhmään kuuluu kaikista yrityksistä noin 2 370 yritystä eli 82 prosenttia. Luomua jalostavista yrityksistä noin kaksi kolmasosaa työllistää alle kymmenen henkilöä, hankkeen projektipäällikkö Päivi Töyli kertoo.

Alla Kanta- ja Päijät-Hämeen tilastot  katso koko Suomen yritystilastot täältä

Kanta-Häme kokoluokittain
Kanta-Häme toimialoittain
Päijät-Häme kokoluokittain
Päijät-Häme toimialoittain