Kasvua Hämeessä -ruokastrategia 2015-2020

Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa hämäläisen maa- ja elintarviketalouden yritysten kilpailukykyä vastuullisesti.

Tämä ruokastrategia on luotu yhdessä hämäläisen ruokaketjun toimijoiden kanssa vuosille 2015-2020 ja tavoitteet on määritetty yhteistyössä alan viljelijöiden, elintarvikeyrittäjien, teollisuuden, kehittäjien sekä viranomaisten kanssa. Ohjelmaa toteuttavat MTK Häme, ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus eri kehittämishankkeiden kautta.

Hankkeiden toiminta kohdistuu koko ketjuun alkutuottajasta elintarvikeyrityksiin ja yksityistalouksista ruokakauppaan sekä yksityisiin ja julkisiin ruokapalveluihin.

Teemaohjelman visio on:

”Hämeen ruokatuotanto on kilpailukykyistä, kiinnostavaa ja hyödyntää vastuullisesti alueen resursseja ja luo alueelle hyvinvointia. Asiakas tuntee ja arvostaa Hämeessä tuotettua ruokaa.”

Kehittämistavoitteet:

• Hämäläisen alkutuotannon kilpailukyky paranee
• Hämäläisen ruokaketjun toimijoiden osaaminen ja yhteistyö lisääntyvät ja tiedonvälitys toimijoiden välillä paranee
• Hämäläinen ruuantuotanto on kestävää ja sen asema maakunnassa vahvistuu

Lue lisää:

Kasvua Hämeessä ruokastrategia 2015-2020