Hämeen maatalous vuonna 2019

Hämeen maatalous 2019 -diaesitys

Vuonna 2019 Hämeessä oli 3360 maatilaa, joista Kanta-Hämeen puolella 1832 ja Päijät-Hämeessä 1528. Vuoteen 2018 verrattuna tiloja oli Hämeessä 76 vähemmän. Vuosikymmenessä tilojen määrä on vähentynyt runsaalla viidenneksellä, mikä vastaa yleistä tilamäärän vähentymiskehitystä. Samanaikaisesti tilojen keskikoko on Hämeessä kasvanut 44 hehtaarista 55 hehtaariin. Koko maan keskiarvoon verrattuna hämäläistilat ovat noin 6 hehtaaria suurempia. Tilakoko kasvaa kuitenkin Hämeessä hieman muuta maata hitaammin.

Viljelijän keski-ikä Hämeessä oli 53 vuotta. Maitotiloilla yrittäjät olivat keskimäärin nuorempia kuin muissa tuotantosuunnissa, keski-ikä oli 50 vuotta.

Yli kaksikolmasosaa (73 %) tiloista harjoittaa päätuotantosuuntanaan kasvintuotantoa, näistä 65 % viljanviljelyä. Maakunnallisesti tarkasteltuna kasvintuotanto on päätuotantosuuntana Kanta-Hämeen puolella 75 % tiloista, Päijät-Hämeessä 71 % tiloista. Maidontuotannon osuus on tilalukumäärällä mitaten Päijät-Hämeessä hieman suurempi (11 %) kuin Kanta-Hämeessä (7 %). Sikatiloja on taas lähes kolminkertainen määrä Kanta-Hämeessä (17 kpl) verrattuna naapurimaakuntaan (6 kpl). Kananmunia tuotettiin Päijät-Hämeen puolella vain yhdellä tilalla, kun Kanta-Hämeessä siipikarjatuotantoa harjoittavia tiloja on 9 kpl.

Suomessa maitoa tuotettiin meijeriin 2 262 milj. litraa, jossa oli noin prosentin lasku edellisvuodesta. Luomumaidon tuotanto lisääntyi noin 74 miljoonaan litraan, joka on lähes 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lehmämäärä väheni 3,3 prosenttia, ja oli 262 300 vuonna 2019. Hämeen alueella lehmämäärä oli 13 791 ja lehmämäärä laski keskimääräistä nopeammin. Maitotilojen määrän lasku Hämeessä oli 6,7 %. Maidontuotanto väheni 3,4 %. Maitoa tuotettiin vuonna 2019 Hämeessä hieman yli 116 miljoonaa litraa. Hämeenlinna on Hämeen ELY-alueen suurin maitopitäjä. Maitoa tuotettiin kaupungissa lähes 25 miljoonaa litraa, mikä vastaa reilua viidennestä koko ELY:n maitomäärästä. Seuraavaksi suurinta maidontuotanto oli Orimattilassa, jossa tuotanto oli hieman yli 20 miljoonaa litraa. Iso maitopitäjä on myös Sysmä, jossa maitoa tuotettiin 12,5 miljoonaa litraa. Noin puolet Hämeen maidosta tuotetaan näissä kolmessa kunnassa. Samat kunnat pitävät kärkisijoja myös naudanlihantuotannossa, yhteensä kunnat tuottavat 1,2 miljoonaa kiloa naudanlihaa, mikä on 36 % kaikesta Hämeen naudanlihantuotannosta.

Sianlihantuotanto on keskittynyt vahvasti Lounais-Hämeeseen. Yhteensä Lounais-Hämeessä tuotetaan 6,8 miljoonaa kiloa sianlihaa. Se on 62 % koko alueen vajaan 11 miljoonan kilon sianlihantuotannosta. Päijät-Hämeen puolella isointa sianlihantuotanto on Hollolassa, jossa tuotanto oli noin 1,2 miljoonaa kiloa. Lampaanlihaa Hämeen alueella tuotettiin vuonna 2019 noin 100 000 kiloa. Suurinta tuotanto oli Orimattilassa (22 557 kiloa), Heinolassa (14 337 kiloa) ja Tammelassa (10 413 kiloa).

Käytössä olevaa maatalousmaata oli Hämeessä 184 800 hehtaaria, josta 34 % on vuokrattu.  Viljeltyala vuonna 2019 oli yhteensä 165 500 hehtaaria, kesantoala 18 200 hehtaaria.

Mallasohran viljelyssä Häme on Suomen 2. suurin tuotantoalue (yht. 20 100 ha), vain hieman pienempi kuin Varsinais-Suomi. Kunnittain mallasohran viljelyala oli vuonna 2019 suurin Hausjärvellä (3419 ha), Hollolassa (3183 ha) ja Orimattilassa (2797 ha). Myös rukiin viljelyala oli Hausjärvellä suurin, yhteensä 792 hehtaaria. Seuraavaksi eniten ruista viljeltiin Hollolassa (573 ha) ja Janakkalassa (535 ha). Kauran viljelyala oli selvästi suurin Orimattilassa, yht. 6135 hehtaaria. Seuraavaksi eniten kauraa viljeltiin Hämeenlinnassa, yhteensä 4222 hehtaaria. Perunanviljely on keskittynyt Hämeenlinnaan (515 ha) ja Lopelle (291 ha). Sokerijuurikkaan viljely on keskittynyt Hämeenlinnaan (426 ha) ja Janakkalaan (160 ha). Suurimmat herneen viljelyalat vuonna 2019 löytyivät Orimattilasta (220 ha), Jokioisilta (151 ha), Hausjärveltä (108 ha) ja Janakkalasta (107 ha). Härkäpapua viljeltiin eniten Orimattilassa (516 ha), Hollolassa (227 ha) ja Hämeenlinnassa (225 ha).

Kuminan viljelyala vuonna 2019 oli koko maassa suurinta Hämeen ELY:n alueella. Suurimmat kumina-alat viljeltiin Hausjärvellä (565 ha), Hollolassa (447 ha) ja Hämeenlinnassa (396 ha).

Lähteet:

Luke/tuotantotilastot 2019