Luonnontuotteiden taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet ja metsien luomusertifiointi mhy Päijät-Hämeen alueella

Raportti liittyy ”Luomukeruualueilta euroja Päijät-Hämeessä”- hankkeeseen, joka toteutettiin 1.1.2019 – 30.6.2021. Hanke sai rahoituksen Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Hämeen ELYkeskuksen kautta ja se toteutettiin tiedonvälityshankkeena. Hankkeen toteutusalueena oli mhy Päijät-Hämeen toimialue, eli Päijät-Hämeen kunnat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.

Hankkeen päätarkoituksena oli selvittää, miten mhy Päijät-Hämeen alueen metsänomistajat voivat saada lisätuloja luonnontuotteista ja miten he voivat hyödyntää luomukeruualueiden sertifiointia. Hankkeessa selvitettiin luonnontuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia Päijät-Hämeessä, metsänomistajien kiinnostusta niiden hyödyntämiseen, luonnontuotteiden myyntikanavia ja ostajia, luomukeruualueiden sertifioinnin mahdollisuuksia ja metsänomistajien mielipiteitä sertifiointiin liittyen. Tärkeä osa hankkeesta oli tiedotus luonnontuotteiden tarjoamista mahdollisuuksista metsänomistajille.

Hankkeessa saatiin luotua innostusta hyödyntää luonnontuotteita ja perustaa luomukeruualueita, ja saatiin mahdollisia luonnontuotteiden kerääjiä ja ostajia yhteen. Uusia luomukeruualueita
saatiin alueelle vain yksi, mutta alueella oli vahvaa kiinnostusta sertifiointiin liittymiselle. Hankealueella nousi kiinnostus alkaa hyödyntää mahlaa hankkeen aikana. Tämä johti kahteen uuteen hankkeeseen: ”Mahlaa metsästä markkinoille” ja ”Mahla – koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle”.

Raportissa kerrotaan luonnontuotealasta ja luonnontuotealan tilanteesta Päijät-Hämeessä, esitellään viisi luonnontuotetta ja kerrotaan niiden hyödyntämismahdollisuuksista, sekä pohditaan luomukeruualueiden sertifioinnin hyötyjä ja motivaatiota metsänomistajille.

LUONNONTUOTESELVITYS 2021